Partners G1000Zorg Zeeland

Partners

Voordat we van start gaan met de G1000Zorg wordt er een collectief van partners, overheden en organisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000Zorg Zeeland. 

Partners verbinden zich omdat zij het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden. Zij zetten zich in om het Burgerberaad onder de aandacht te brengen bij de eigen achterban en te helpen het burgerberaad te realiseren. Daarnaast beloven de partners een aantal dingen:

  • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren.
  • De uitkomsten, het Burgerakkoord, serieus te nemen door:
    • het te laten landen in beleid/in uitvoering te nemen;
    • dan wel publiekelijk te verantwoorden waarom zij (delen van) het burgerakkoord niet laten landen in beleid/uitvoeren. 

Wil jouw organisatie ook partner worden? Neem contact met ons op of doe mee aan een van de inspiratiebijeenkomsten. Je kunt hier een voorbeeld van een partnerovereenkomst vinden.

Nieuwsgierig? Kom naar een inspiratiebijeenkomst. Daarin leggen we uit hoe het proces werkt en wat er van partnerorganisaties wordt verwacht.  data in februari en maart worden zo snel mogelijk toegevoegd. 

Aan deze pagina wordt nog verder gewerkt. 

© G1000Zorg Zeeland 2022